Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
3493
REKONŠTRUKCIA MIESTNEJ KOMUNIKÁCIE – Ku ihrisku
HODNOTA | 33501,35 €
3526
Určenie PHZ pre IKT učebňu
HODNOTA | 22628,40 €
3419
Pozáručný servis tlačiarní a kopírovacích zariadení v SNK
HODNOTA | 9299,53 €
ÚSPORA | 1 %
3421
Pozáručný servis počítačov a notebookov v SNK
HODNOTA | 9271,68 €
3415
Tablety pre školu
HODNOTA | 3360,00 €
3095
Dodávka elektrickej energie
HODNOTA | 28193,47 €
ÚSPORA | 1 %
3464
Dodávka elektrickej energie
HODNOTA | 13565,15 €
3449
Určenie PHZ - "Záhradnými kompostérmi predchádzajme vzniku bioodpadov v Košeci"
HODNOTA | 101444,40 €
3436
Chodník v obci Kľače
HODNOTA | 12321,75 €
ÚSPORA | 1 %