Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
2984
Úpravy požiarnej zbrojnice Horná Súča
HODNOTA | 31957,00 €
2993
Nákup štiepkovača/drtiča na spracovanie drevenej hmoty
HODNOTA | 5988,00 €
2968
Stavba miestnej asfaltovej komunikácie
HODNOTA | 10530,00 €
2959
Stolový kalendár obce pre rok 2020
HODNOTA | 1269,00 €
2913
Montovaná hala
HODNOTA | 100318,76 €
ÚSPORA | 1 %
2958
Stráňavy - kuchyňa
HODNOTA | 38244,00 €
3001
Rekonštrukcia ÚK v škole Gbeľany
HODNOTA | 45798,72 €
2963
Rozšírenie kamerového systému v obci Bziny
HODNOTA | 8953,86 €
2729
Oprava veľkoplošných výtlkov na obecných komunikáciách
HODNOTA | 1944,00 €