Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
4595
Určenie PHZ - Exkurzie pre projekt "Škola pre život"
HODNOTA | 49125,00 €
4311
Sanácia vlhkosti mestského múzea v Rajci.
HODNOTA | 41592,49 €
ÚSPORA | 1 %
4229
IKT vybavenie pre projekt "Škola pre život"
HODNOTA | 12573,60 €
4390
Určenie PHZ - Nákup športových potrieb pre projekt "Šport nás baví"
HODNOTA | 3863,98 €
4389
Určenie PHZ - Vybudovanie detského ihriska pre Základnú školu s materskou školou sv. Dominika Savia
HODNOTA | 7440,00 €
4615
Určenie PHZ - "Kovová hracia zostava pre projekt "Tešíme sa z pohybu""
HODNOTA | 13209,00 €
4551
Zabezpečenie strážnej služby
HODNOTA | 50,32 €
4495
Didaktické vybavenie pre projekt "GRAMAČIP"
HODNOTA | 5054,40 €
4556
Dodávka konzervovaných a sterilizovaných výrobkov
HODNOTA | 7130,96 €
ÚSPORA | 1 %