Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
4355
Nakladanie s komunálnym odpadom v obci Ladce
HODNOTA | 39759,84 €
4326
Rekonštrukcia spevnenej plochy na športové účely
HODNOTA | 47424,35 €
ÚSPORA | 40 %
4357
Školiaci materiál a potreby pre projekt "Škola pre život"
HODNOTA | 3027,59 €
4329
ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - Udiča - miestna časť Prosné
HODNOTA | 25,00 €
4381
ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - Udiča - miestna časť Uhry
HODNOTA | 24,00 €
4380
ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - Udiča - miestna časť Upohlav
HODNOTA | 24,00 €
4382
ZIMNÁ ÚDRŽBA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ - Udiča - Veľká + Malá
HODNOTA | 24,00 €
4385
Nové detské ihrisko v obci Vysoká pri Morave
HODNOTA | 8197,50 €
4387
Nákup a dodanie elektrického konvektomatu do Kultúrneho domu Vysoká pri Morave
HODNOTA | 6056,71 €
ÚSPORA | 1 %