Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
2766
Zriadenie tlačového strediska základnej školy s materskou školou - obstaranie technických zariadení - IKT Vybavenie
HODNOTA | 4672,80 €
2834
Wifi pre Teba – Obec Horná Súča
HODNOTA | 13446,00 €
2767
Zriadenie tlačového strediska základnej školy s materskou školou - obstaranie technických zariadení - BROŽÚROVACÍ STROJ
HODNOTA | 2310,00 €
2859
Osobný automobil pre obec Horný Hričov
HODNOTA | 31978,00 €
2832
Obnova obce Malé Lednice
HODNOTA | 5630,00 €
2784
Kuchynské vybavenie
HODNOTA | 12478,80 €
2835
Vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie na vypracovanie nízkouhlíkovej stratégie obce Žabokreky.
HODNOTA | 1199,86 €
2772
Dodanie a inštalácia okien a dverí
HODNOTA | 5593,05 €
2799
Modernizácia a oprava budovy obecného úradu
HODNOTA | 9229,59 €