Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
4799
REVITALIZÁCIA ČASTI PARKU NÁMESTIA OBCE, OBNOVA VODNEJ NÁDRŽE "HARAJKA"
HODNOTA | 58471,58 €
ÚSPORA | 1 %
4665
Autobusová doprava pre projekt "PRIMAČÍTanie"
HODNOTA | 5772,00 €
4794
Asfaltovanie chodníka pri ZŠ
HODNOTA | 2492,40 €
4756
Materská škola Stráňavy - prístavba, stavebné úpravy
HODNOTA | 33406,43 €
4787
Výkon kontroly elektronickej požiarnej signalizácie
HODNOTA | 6000,00 €
4862
Zabezpečeovací a kamerový systém
HODNOTA | 954,00 €
ÚSPORA | 81 %
4699
Určenie PHZ - Vybudovanie detského ihriska v rámci projektu "Ihrisko pre deti"
HODNOTA | 8646,00 €
4797
IKT vybavenie pre projekt "Učíme sa pre život"
HODNOTA | 17782,80 €
4798
Výukový program pre projekt "Učíme sa pre život"
HODNOTA | 1236,96 €