Registrovať sa Prihlásiť sa
Neprihlásený

TENDERnet

Prebiehajúce zákazkyNaposledy zrealizované zákazky
3670
Vykonanie hlavnej ročnej kontroly detských ihrísk – v počte 12 ks v zmysle STN EN 1176 a preškolenie zamestnancov na vykonanie bežnej vizuálnej kontroly a prevádzkovej kontroly
HODNOTA | 680,00 €
3746
Oprava odvodnenia komunikácií Pažiť
HODNOTA | 33480,54 €
ÚSPORA | 1 %
3590
REKONŠTRUKCIA TELOCVIČNE NA ZŠ ROČNÍKY 1. - 4. NA UL. J. C. HRONSKÉHO, NOVÁKY
HODNOTA | 99939,14 €
ÚSPORA | 23 %
3704
Dolnooravská NsP Mudr. L.N.Jégeho, Dolný Kubín, Rekonštrukcia podláh PVC
HODNOTA | 115973,96 €
ÚSPORA | 1 %
3592
Prestavba spevnenej plochy v Základnej škole Bučany
HODNOTA | 58428,48 €
3671
Určenie PHZ - Výstavba detského ihriska v obci Malé Lednice
HODNOTA | 5916,00 €
3570
Dodávka čerstvého mäsa a mäsových výrobkov
HODNOTA | 34628,33 €
ÚSPORA | 1 %
3641
Zateplenie obvodového plášťa pôvodnej budovy MŠ
HODNOTA | 77184,61 €
ÚSPORA | 1 %
3702
Výmena plynových kotlov v bytovom dome č. 250
HODNOTA | 22856,00 €